Konfirmasjonsdager 2017 - 2020 i Sørreisa

Konfirmasjonsdager 2017 - 2020 i Sørreisa

I utgangspunktet feires konfirmasjonen i Sørreisa alltid siste søndag i mai. 

Konkret blir dette: (endringer kunngjøres i begynnelsen av hvert konfirmantår)

28.5.2017
27.5.2018
26.5.2019
31.5.2020