Sørreisa - Giro, pris ved påmelding

Sørreisa - Giro, pris ved påmelding

Her følger informasjon for betaling av konfirmasjonsåret 2017/2018.

Prisen for å være konfirmant i Sørreisa menighet er for tiden kr 1000,-. Det inkluderer ett års undervisning med materiell, konfirmantleir og deltakelse på MidtNatta.

Betales til:

Sørreisa menighet
Kapellveien 26
9310 Sørreisa

Betalingsfrist:   01.11.2017
Kontonummer:  4776.10.69558 

Viktig: Oppgi konfirmantens navn ved betaling!