Menighetsrådet Sørreisa - periode 2015-2019

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2015-2019

Her finner du oversikt over medlemmer i menighetsrådet.

Medlemmer:

Jarl Kato Solset (leder)
Stine-Marie Henriksen-Schmid (nestleder)
Ivar Bjørkås
Kirsti Marie Solset Malik
Linda Holmgren
Harald Eugen Helling

Varamedlemmer:

Marit Haugland
Monica Lene Lund Larsen
Jon Kristian Bakkland