Menighetsrådet i Dyrøy

Menighetsrådet i Dyrøy

Lurer du på hvem som er medlem av Dyrøy menighetsråd/Kirkelige fellesråd?

 Dette er faste medlemmer og valgte varamedlemmer i Dyrøy menighetsråd for perioden 2015-2019:

 

Faste medlemmer

Anne S Larsen, Leder

Halftan Sætherskar, nestleder

Steivor Jenssen, medlem

Astrid Østrem Skoglund, medlem

Ove Gamst, medlem

Ellen Mikalsen Hals, medlem

Varamedlemmer

 

Kjærlaug Elisa Pedersen,
Marit Irene Toldnes
Lill-Sigrid Bergheim
Per Inge Rask Krogh.
Robert Chruickshank,