Nyheter fra Dyrøy menighet

Konfirmantpåmelding Dyrøy

Påmeldingsskjema til konfirmant 2019.    Les mer...

50-årskonfirmanter i Dyrøy

Søndag 25.juni var det 50-årskonfirmanttreff i Brøstad Kirke. Her er konfirmant...   Les mer...

Du finner oss også på Facebook!

Dyrøy menighet finner du også på Facebook, med oversikt over gudstjenester og a...   Les mer...

Nyhet: Nå kan dere melde dere opp til dåp-elektronisk!

Meld dere til dåp elektronisk!    Les mer...

Menighetsrådet i Dyrøy

Lurer du på hvem som er medlem av Dyrøy menighetsråd/Kirkelige fellesråd?    Les mer...

Dyrøy menighet

Dyrøy menighet er en spennende menighet, med mye aktivitet og tilbud til både u...   Les mer...

Dyrøy kirke

Les mer om Dyrøy kirke her.    Les mer...

Brøstad kirke

Les mer om Brøstad kirke her.    Les mer...

Kalender for Dyrøy menighet


Menighetsblad

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander.
Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.
Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her.

Ansv. redaktør: Thor-Arne Ervik
E-post: thor.ervik@dyroymenighet.no
I redaksjonen: Thor-Arne Ervik, Geir Skoglund og André Sætherskar.
Layout: Trygve Skipenes Østrem
E-post: trygve.ostrem@online.no
Bankkonto: 4776 16 83124

 TittelBeskrivelse
2017-1Mars - Juni 2017
2016-3Juli - Oktober 2016
2016-3November 2016 - Februar 2017
2016-1Mars - Juni 2016
2015-3November 2015 - Februar 2016
2015-2Juli - Oktober 2015
2015-1Mars - Juni 2015
2014-3Julen 2014
2014-2Sommeren 2014
2014-1Påsken 2014
2013-3Julen 2013
2013-2Sommeren 2013
2013-1Påsken 2013
2012-4Julen 2012
2012-3Høsten 2012
2012-1Påsken 2012
2012-1Sommeren 2012