Gravferd

Seremoni

Kirkevergen tar seg av begravelse for alle.    Les mer...

Når en av dine kjære har gått bort

Her er rutinene ved et dødsfall - og hva du kan få av bistand fra kirken ved gr...   Les mer...

Sørreisa - planlagte seremonier og søk på gravplasssene

Dyrøy - planlagte seremonier og søk på gravplassene