Kontaktinformasjon


Dyrøy menighet

Adresse:
Postboks 23, 9316  BRØSTADBOTN

Besøksadresse: Fossmoveien 9 - se kart

Telefon: 913 67 654
Epost : 
sekretaer@dyroymenighet.no
Åpent mandag og onsdag 09.00 – 15.00

Sokneprest

Turid Ekeland

Send epost

Kirketjener

Ove Martin Gamst

970 49 521

Kirkeverge

Anne Lise Skadal

938 46 719

Send epost

Sekretær

Andre Rune Sætherskar

913 67 654

Send epost

Kontaktinformasjon


Sørreisa menighet

Adresse:
Kapellveien 26
9310  SØRREISA se kart
Telefon: 905 42 231
Epost: menighet@sorreisa.kirken.no

 

Menighetspedagog/trosopplærer

Marianne Bodin Aanderbakk

Send epost

Sokneprest

Turid Ekeland

Send epost

Sekretær

Heidi Gunnberg

905 42 231

Send epost

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

Send epost

Organist

Ingvild Mathisen Moldsvor

922 09 257

Send epost

Kirketjener

Nina Jeanett Olsen

90284902

Send epost

Kirkeverge

Anne Lise Skadal

938 46 719

Send epost