Barn- og unge


Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

 

TROSOPPLÆRING I SØRREISA

Sørreisa menighet ønsker i Trosopplæringen å 

 •  gi systematisk bibelkunnskap basert på den treenige Gud tilpasset de ulike aldersgruppers utviklingsnivå.
 •  vekke og nære kristen tro.
 • gi hjelp til livstolkning og livsmestring. 
 • gi trygghet og tilhørighet til deltakelse i menighetens gudstjenestefeiring.
 • utfordre til engasjement og deltakelse i Sørreisa menighet og Jesu verdensvide kirke uansett funksjonsevne. 


I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. 

Barn- og unge


Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

TROSOPPLÆRING I DYRØY

Dyrøy menighet sin visjon vil ligge til grunn for vår trosopplæring:
 •  En kirke som formidler en levende tro på Jesus så barn og unge kan leve i troen og se livet i lys av kristen tro. 
 •  En kirke som samler hele menigheten til gudstjeneste og bønn. 
 •  En kirke som tjener og samler lokalsamfunnet. 
 
Vi vil ha en systematisk trosopplæring som:
 •  vekker og styrker kristen tro.
 •  gir kjennskap til den treenige Gud.
 •  gir hjelp til livstolkning og livsmestring
 •  utfordrer til engasjement og deltakelse
   for aldersgruppen 0 -18 år uansett funksjonsevne.
 
Hos oss skal arbeidet preges av opplevelsesbasert opplæring som skal skape undring og tro. Barn og ungdom i Dyrøy skal få kjennskap til den store fortellingen, som er at Jesus døde for oss og åpnet veien til Gud for hver enkelt.