Rettferdighetsagenter 4.klassinger


I en verden som blir mørkere, trenger barna håp og et lys i mørket. De trenger å vite at selv om de er små og langt borte fra alt, så kan også de gjøre noe for å bringe håp og et lys i mørket til andre 

Til Faste inviterer vi alle som går i 4.klasse til samling og gudstjeneste i Straumen kapell.

De som står som medlem, er døpt, får innbydelse i posten til samlingen og gudstjenesten.

Men alle 4.klassinger som bor i Sørreisa er velkommen til Rettferdighetsagent-samling og alle barn i Sørreisa er velkommen til gudstjenesten.


Rettferdighetsagent-samlingen foregår på lørdagen. Dette er et opplegg fra Kirkens Nødhjelp der vi oppmuntrer barna til å se hva de kan gjøre for å hjelpe andre barn i verden til å få det bedre.  Barna får lære om nestekjærlighet, likeverdighet, solidaritet, og bærekraft. De vil lære om Kirkens Nødhjelp og deres arbeid rundt om i verden og de vil lære om Fastetiden. Til slutt vil de motta et blad med spennende oppgaver som de kan gjøre i fastetiden. De blir også invitert til å være med på Fasteaksjonen, som konfirmantene arrangerer, ved å spare opp penger i en liten bøsse som de kan levere til kirka den dagen Fasteaksjonen er.


Gudstjenesten, som er en karnevalsgudstjeneste, er lagt til rette for barn og ungdom da også 5 åringene vil delta på denne. Alle som ønsker kan kle seg ut og være med å feire karneval. Barna inviteres med sine familier/faddere til å sitte langt fremme og vil bli invitert til å være med på bevegelsessanger, og bønnevandring. Barna er velkommen til å komme med spørsmål og undringer under både tekstlesing og preken.


Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe nede i menighetssalen, der serveres det saft, kaffe og kake.


Hele samlingen tar ca 3 timer på lørdagen.

Hele gudstjenesten tar ca 45 minutter - 1 time og kirkekaffe ca 30 minutter.


Påmelding:
Alle barn som er medlem i Den norske kirke og som tilhører Sørreisa menighet får invitasjon i posten når arrangementet nærmer seg. Arrangementet er åpent for alle 4.klassinger og man kan melde seg på ved å sende e-post med barnets fulle navn, fødselsdato og evt. allergier til menighetspedagog Marianne

Kontakt: 

Menighetspedagog/trosopplærer

Marianne Bodin Aanderbakk

Send e-post

Tilbake