Tårnagenter for 3.klassingene i Sørreisa

Kjenner du en tredjeklassing som kan ha lyst til å komme på Tårnagenthelg så kan du melde de på her . Og vil du vite mer om hva ei Tå...

Les mer

 

Sangkveld i Tømmervik onsdag 1. mars kl 19

Onsdag 1. mars kl 19 ønsker vi velkommen til en kveld med allsang, solosang, bønnevandring og bibeltekster. Åshild Wesnes Norbakken og Ingv...

Les mer

 

Fortsetter i vår: Bibel-fortellinger for voksne, to kurskvelder

Tilbudet starta i høst og fortsetter i vår. Her får man presentert Bibelfortellinger av to kompetente karer som begge har vært forkynnere o...

Les mer

 

Hverdagsmesse med middag- Våren 2023

Vi fortsetter også denne våren med å feire noen av våre gudstjenester på en hverdag (onsdag eller torsdag). Og her kan du få næring for båd...

Les mer

 

Torsdagsklubben- et tilbud for barn 3-10 år

Har du barn som er i alderen 3- 10 år? Da har vi et flott tilbud til dere!

Les mer

 

Skøelv kapell - i drift etter delvis renovering

Kapellforeningen ved Skøelv har gjort en kjempejobb for å få Skøelv kapell i drift igjen. Foreningen har aktivesert stort frivilligengageme...

Les mer

 

Kirketårnet til Straumen kapell

Begrenset bruk av kirketårnet

Les mer

 

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023

Menighetsrådet i Sørreisa.

Les mer

 

Sorggruppe

Noen ganger kan det i livet være et særskilt  behov for å samtale med andre mennesker om egen situasjon. Mange har opplevd at deltagelse i...

Les mer

 

Utleiepriser i Sørreisa menighet

Utleiepriser for leie av kirkebygg i Sørreisa til ulike aktiviteter.

Les mer

Publiserte hendelser Sørreisa

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vår 1 2023

Vinter 2 2022-2023

Vår 1 2022

Menighetsblad 2021

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017