Offentliggjøring av valgresultat for Kirkevalget i Sørreisa sokn

Les mer

 

Hverdagsmesse med middag- Høsten 2023

Vi fortsetter også denne høsten med å feire noen av våre gudstjenester på en hverdag (onsdag eller torsdag). Og her kan du få næring for bå...

Les mer

 

Torsdagsklubben- et tilbud for barn 3-10 år

Har du barn som er i alderen 3- 10 år? Da har vi et flott tilbud til dere!

Les mer

 

Utleiepriser i Sørreisa menighet

Utleiepriser for leie av kirkebygg i Sørreisa til ulike aktiviteter.

Les mer

 

Konfirmantbilder

Er det noen som har konfirmantbilder liggende?

Les mer

 

Har du en ledig hånd?

Hva kan vi gjøre for at alle skal bli sett og oppleve at de er velkommen i kirka? - Vi kan blant annet ha en person i døra som ønsker oss v...

Les mer

Publiserte hendelser Sørreisa

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vår 1 2023

Vinter 2 2022-2023

Vår 1 2022

Menighetsblad 2021

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017