Har du en ledig hånd?


Hva kan vi gjøre for at alle skal bli sett og oppleve at de er velkommen i kirka? - Vi kan blant annet ha en person i døra som ønsker oss velkommen! Men vi trenger din hjelp. Sørreisa menighet søker medhjelpere til å ønske velkommen, lese tekst, styre power point og koke kaffe - vil du bidra?

 

Vi er opptatt av at vår menighet kan være et godt sted å komme, og at fellesskapet vårt er inkluderende. Det er sårt hvis mennesker kommer og ikke blir sett og ingen snakker med dem. Nå håper vi å kunne organisere dette enda bedre ved at vi oppretter en funksjon vi kaller kirkevert. Det går enkelt og greit ut på at man møter opp i god tid ( kanskje 20 minutter før gudstjenesten begynner), står i døra, sier velkommen og gir ut salmebok eller program. En liten, men viktig rolle!

Ellers ønsker vi også frivillige som kan være medliturger ( lese tekster og eventuelt hjelpe til ved nattverd), styre power point, og vi trenger også flere som kan være med å lage kirkekaffe. Hva kan du bidra med?

Hvis noe av dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt med oss! Ring eller send SMS til kirkekontoret på nr 905 42 231.

Tilbake