Lys våken for 5.-7.klassinger


La oss være Lys våkne for Gud og kjenne at vi aldri er alene, for vi har alltid Den hellige ånd med oss og Jesus som er lyset vårt i mørket. 

I januar inviterer vi alle som går i 5.-7.klasse til samling og gudstjeneste i Straumen kapell.

De som står som medlem, er døpt, får innbydelse i posten til samlingen og gudstjenesten.

Men alle 5.-7.klassinger som bor i Sørreisa er velkommen til Lys våken-samling og alle barn i Sørreisa er velkommen til gudstjenesten.


Lys våken-samlingen foregår på lørdagen og om der er nok deltakere og foreldre som kan stille som hjelpere og nattevakter så vil vi også kunne overnatte i kapellet.


Vi inviterer alle tre trinnene hvert år og har nytt opplegg hvert år som bygger på hverandre.


Alle får boka «Godt nytt - Det nye testamentet». Denne boka bruker vi i samlingene og de som allerede har boka må ta den med hvert år.


Det er blir tid til utelek, så uteklær må være med. Noe av undervisningen vil, avhengig av vær og tema, være ute.


I løpet av dagen blir det pauser med frukt og grønt. Og det blir også middag, oftest pizza, eventuelt kveldsmat og frokost også om det er overnatting.


Gudstjenesten er lagt til rette for barna i aldersgruppen. Og de inviteres med sine familier/faddere til å sitte langt fremme og vil bli invitert til å være med på bevegelsessanger, og bønnevandring, deltakerne vil også delta på gudstjenesten i tekstlesing og dramatisering. 


Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe nede i menighetssalen, der serveres det saft, kaffe og kake.


Samlingen starter lørdag kl 12 og er, uten overnatting, ferdig kl 21.

Søndagen møter de en time før gudstjenesten.

Hele gudstjenesten tar ca 45 minutter - 1 time og kirkekaffe ca 30 minutter.


Påmelding:
Alle barn som er medlem i Den norske kirke og som tilhører Sørreisa menighet får invitasjon i posten når arrangementet nærmer seg. Arrangementet er åpent for alle 5.-7.klassinger og man kan melde seg på ved å sende e-post med barnets fulle navn, fødselsdato og evt. allergier til menighetspedagog Marianne

Kontakt: 

Menighetspedagog/trosopplærer

Marianne Bodin Aanderbakk

Send e-post

Tilbake