Skøelv kapell - i drift etter delvis renovering


Kapellforeningen ved Skøelv har gjort en kjempejobb for å få Skøelv kapell i drift igjen. Foreningen har aktivesert stort frivilligengagement, invitert til dugnader og samlet inn mye penger.

I løpet av vår, sommer og høst 2021 er en rekke oppgaver blitt verdigstilt.  Det er montert to vermepumper i kirkerommet, de gamel veggmonterte panelovnene er fjernet, el-inntaket er modernisert slik at en får direkte størmavlesning. Alt i alt vil dette bety reduserte utgifter til oppvarming (i alle fall over tid).  Den 21. november blei det holdt åpningsgudstjeneste i kapellet. Det var 3 dåp og mye bygdefolk var møtt opp. Etterpå var det kirkekaffe i en nyoppusset menighetssal.  I tillegg er det gjort betydelig renivering av veggene i korpartiet, samt ved "bårerommet".  Vi tror at den vonde lukta som var i rommet mye godt skriver seg fra fukt og råte i vegg.  Alt i alt takker vi kapellforeningen og bydefolk for innsatsen så langt. 

Kommunestyret har bevilget kr. 100 000.- til videre oppgraderingsarbeid.  Da står bl. annet øvrge vegger for tur.  

Tilbake