Vigsling av kateket


Arnhild Espejord Jenssen er vigslet til kateket.

Søndag 25. april ble av Arnhild Espejord Jenssen vigslet til kateket i Målselv og Øverbygd menigheter. Vigslingen fant sted i Brøstad kirke.
 

Foran fra venstre: Kateket Arnhild Espejord Jenssen, biskop Olav Øygard og MR-leder Dyrøy Anne Larsen.

Bak fra venstre: MR-leder Øverbygd May Britt Odden, MR-nestleder Dyrøy Astrid Østrem Skoglund, menighetspedagog Bardu Anne Marit Norbakken Prestø, sokneprest Sørreisa Jan Ole Berntsen, prost Senja Sigurd Skollevoll og sokneprest Målselv Thor-Arne Ervik.

Og: dette var første gang den nye bispekåpa til Nord-Hålogaland biskop var i offentlig bruk!

 

 

Fotograf: Trygve Skipenes Østrem

 

Tilbake