Hverdagsmesse med middag- Høsten 2023


Vi fortsetter også denne høsten med å feire noen av våre gudstjenester på en hverdag (onsdag eller torsdag). Og her kan du få næring for både kropp og sjel: Gudstjeneste for alle - med middag først!  

 

Vi er avhengig av påmelding til middagen, da sender du en SMS senest dagen før arrangementet til kirketjener Nina Olsen ( 902 84 902).

Middag serveres fra kl 17 nede i menighetssalen i Straumen kapell, og koster 75,- per voksen og 50,- per barn ( makspris per familie: 250,-) 

Gudstjenesten- som er barnevennlig, begynner kl 18. 

Datoer for hverdagsmesser høsten 2023 er: 

torsdag 28. september. 4årsboka deles ut.

torsdag 19. oktober

onsdag 15. november - Speiderne deltar

Tilbake