Referat fra foreldremøte


Vi blir mest sannsynlig å kjøre et foreldremøte til høsten også da det var flere som ikke hadde mulighet nå i vår.

 

Presentasjon av tre av de kirkelig ansatte som jobber med konfirmantene. 
Jan-Ole Berntsen, sokneprest i Sørreisa. Har studiepermisjon høsten 2022, men er tilbake i januar 2023. 
Slavisa Josefovic, prostiprest i Senja prosti. Vikarierer for Jan-Ole i Sørreisa høsten 2022. 
Marianne Aanderbakk, menighetspedagog i Sørreisa. Har ansvar for tilrettelegging og administrative oppgaver.  . 

Hva er en konfirmant? Hvem er din konfirmant?

En konfirmant er en fjortis, en ungdom som er "stengt for ombygging". Uansett hva vi sier til dem, så kan det  oppfattes det som mas. Men ungdommen kan også være lydhøre for det vi har å si og mange av oss får også en helt spesiell kontakt med ungdommen våre disse årene. 

Ungdommen trenger voksne som er tilstede for de i disse årene. Noen ganger er det kanskje ikke vi foreldre som når inn til de, men kanskje kan vi som møter de i konfirmanttida være sånne voksne. 

Men ungdommenen trenger foreldrene sine uansett. De trenger rom til å få utvikle seg og de trenger å være trygge på at de betyr noen for foreldrene sine. De trenger å få komme ut i verden og de trenger en plass å høre til. 

Vi som jobber med konfirmantundervisning og andre ting i kirka, tror på at Gud ønsker det beste for oss alle - enten vi er foreldre eller konfirmanter. Vi håper at vi kan være med på å gi ungdommene noen holdepunkt og stor nok trygghet til å være seg selv i møte med livet. 

Hva er det å være en konfirmantforelder?

Det betyr at dere får mer å gjøre sammen som familie. Konfirmanten skal være med på undervisning, det kan kreve mer kjøring og tilpasning inn i et kanskje allerede stappfullt program. Det er dugnadsoppgaver som må utføres for at året skal blir fint for konfirmantene og for oss som er ledere. Alle oppgaver er like viktige og noen er vanskeligere enn andre å få til, som hjelpere på dagsleirer. Det er gudstjenester som konfirmantene må delta på og her er dere som familie ekstremt viktig. 

Det er viktig at dere som foreldre er engasjerte i konfirmanttiden. Bli med på gudstjenestene sammen med din konfirmant - det kan gi grobunn for gode samtaler senere. Ta med hele familien - mange av gudstjenestene som konfirmantene skal delta på er tilrettelagt for barn og ungdom. 

Konfirmasjonstida er en spesiell tid. En tid da ungdommene, og dere, har en god del kontakt med kirka. Vi tror at det vi forteller i konfirmasjonstimer og på gudstjenester er viktig. Vi tror at Gud vil oss noe. 

Festen

Som konfirmantforelder er det en nok en del forventninger som skal oppfylles. 
Forventninger fra konfirmanten. Forventninger i oss selv. Forventninger fra konfirmantens besteforeldre, tanter, onkler og faddere. 

Det hører nemlig med en fest. En fest med festklær, mat og en plass og holde til. For noen kan dette oppleves tøft både økonomisk og praktisk. Noen konfirmanter elsker å være midtpunktet i en slik fest og andre hater det. Noen foreldre synes det er stas å lage til fest og andre kan godt være foruten. 

Og hva når det er både mine, dine, våre og andre barn og slektninger inne i bildet. Ikke alle er like kjekke å være på fest med og kanskje blir det bare så skrekkelig mange... Hvordan kan man velge å invitere noen og ikke andre. Og det kan også være en utfordring når slekta ikke er så stor, at det blir et veldig lite selskap.... 

Uansett er det viktig med god kommunikasjon - mellom dere som konfirmantforeldre og mellom dere og konfirmanten.  Det er konfirmanten som skal være i sentrum på denne festen og det er viktig at konfirmanten etterpå skal kunne si at han/ho hadde en flott dag. Det må bli rett for ungdommen, men samtidig må man ikke gå på akkord med seg selv.

Vi som jobber i kirka vil gjøre vårt til at festen i kirka blir fin for alle. For oss er den biten det viktigste. Og for mange av ungdommene er konfirmasjonsgudstjenesten viktigere enn de kanskje gir uttrykk for. 

Speiderkonfirmanter

Monica Stenslette informerte om Speiderkonfirmantene. Alle konfirmantene som ønsker kan melde seg på speiderkonfirmantene. Man melder seg på som konfirmant via vår vanlige link og i feltet for kommentarer og annet skriver man at man ønsker å være med som speiderkonfirmant. Det er også mulig å melde seg på i etterkant. Da melder man det inn til Monica Stenslette og Marianne Aanderbakk. Speiderkonfirmantene deltar på speiderundervisningen og slipper det meste av undervisningen på tirsdagene. De må delta på fellesdelene i plan for konfirmasjonsåret som er markert med gult. 

Foreldrekontakt og Facebook gruppe

Vi ba foreldrene på foreldremøtet om å velge foreldrekontakter. Så langt har Monica Stenslette meldt seg. Men vi ønsker en til. Dette fordi Monica har ansvar for speiderkonfirmantene. Vi trenger også en som representerer de som går til vanlig undervisning. Dette for å få hjelp til å administrere eventuell Facebookgruppe, organisere dugnadslister og roder under fasteaksjonen. 

Kontakt oss for spørsmål

Det er straks ferietid og det vil bli litt vanskeligere å få svar fra oss på kontoret. 
Spørsmål angående tilrettelegging - Marianne - marianne.aanderbakk@sorreisa.kirken.no - ferie uke 26-32 - jobber bare tirsdag og torsdag.
Generelle spørsmål - Jan-Ole Berntsen - jan.ole.berntsen@sorreisa.kirken.no - ferie uke 28-32.
Spørsmål angående speiderkonfirmantene - Monica Stenslette - monicastenslette@hotmail.com

 

Tilbake