Konfirmantplan Dyrøy våren 2024


Undervisningen er lagt til Brøstad kirke etter skoletid fra klokka 14:45 til 17:00.

Vi starter alltid med et lite måltid. Husk uteklær når dette står på planen. Konfirmantavgift, totalt kr.1000, betales til Dyrøy menighet kontonr: 4776.10.62820. Beløpet kan innbetales i to deler, før og etter jul.


18 januar
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Innendørs


27. januar
kl 18:00-24:00
Sted: Barduhallen Setermoen
Innhold: Midtnatta konfirmantfestival
Foreldre er sjåfører.
Avreise 16:45


8. februar
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Innendørs


15. februar
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Film og samtale    


7. mars
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


14. mars
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning og  Fasteaksjon
Ha med uteklær
(innsamlingsaksjon)
Foreldre er sjåfører


17.mars
kl 11:00
Sted: Brøstad kirke
De konf. som kan, deltar i gudstjenesten
Fasteaksjons-søndag


21.mars
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning.
Tema:  Påske
Ha med uteklær


5. april
Tid kommer
Sted: Salangen kirke
Innhold: Konf. undervisning
Konsert v. Ten-Sing Norway


6. april
Tid kommer
Sted: Salangen kirke
Innhold: Work-shop med Ten-Sing Norway
Ikke obligatorisk dersom du ikke har hatt mye fravær


25.april
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. Undervisning
Forberede samtalegudstjeneste
Ta med uteklær


28.april  
 kl 19:30 
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Samtalegudstjeneste
Konfirmantene deltar


23.mai
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning    


26.mai
kl 11:00
Sted: Frilufts-gudstjeneste
Innhold: Klimagudstjeneste Gapahuken på Finnlandsholmen
Konf. deltar


30.mai
kl 15:00-17:00
Sted: Dyrøy kirke
Innhold: Øvelse til konfirmasjonsgudstj.    


2. juni
kl 10:30-    
Sted: Dyrøy kirke
Innhold: Konfirmasjon
Fotografering rett etterpå. 


Noen viktige arrangement i vårsemesteret:
Lørdag 27. januar kl. 18.00 – 24.00
Midtnatta konffirmantfestival sammen med konfirmanter fra Senja prosti.  Barduhallen Setermoen. Avreise fra Kirkekontoret kl. 16:45. Mer info senere.

15. mars
Solidaritetsaksjon for Kirkens Nødhjelp. Fasteaksjonen. Konfirmantene går med bøsser og foresatte er sjåfører.

15.-16. april:
Musikkseminar med Ten-Sing Norway i Salangen. Obligatorisk deltagelse fredag. Frivillig på lørdag. Dersom noen av. Mer detaljerte opplysninger vil bli gitt når tidspunktet nærmer seg. For konfirmanter som har hatt mye fravær, blir lørdagen obligatorisk. 

28. april: Samtalegudstjeneste 1700.

2. juni: Konfirmasjon i Dyrøy kirke kl. 11.00   
Fellesbilde av konfirmantene blir tatt rett etter gudstjenesten av fotograf Gunn Lisbeth Bergheim Paulsen, tlf 45273738. Dersom dere ønsker enkeltbilde av deres konfirmant, må dette avtales direkte med fotografen på forhånd. NB Dette blir i så fall etter fellesbildet.

Tjenestegrupper
Mange konfirmanter har nå gjennomført 10 timer i tjenestegruppe. De konfirmantene som ikke har fullført dette, må avtale med presten hvordan de skal fullføre sine timer.


Dyrøy Menighet, ved sokneprest Turid Ekeland.  Mob.90636376
 

 

 

Tilbake